یکی از واژه‌های که انسان‌ها از دیرباز به دنبال تصاحب آن بوده‌اند کلمه‌ای ست به نام قدرت. به گواه تاریخ جنگ‌های زیادی در عصرهای گوناگون تنها برای کسب این واژه بین مردم یک کشور یا کشورهای گوناگون اتفاق افتاده است. مصادیق قدرت نیز در دوره‌های مختلف متفاوت بوده‌اند. به عنوان مثال، هنگامی که انسان‌ها در غارها و یا به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کردند توان جنگاوری و هوشمندی در وقت شکار مصداق قدرتمند بودن آدم بوده است اما این مصادیق با گذشت زمان تغییر کرده تا اینکه در عصر ما که عصر اطلاعات و دانش است ثروتمند بودن معیار قدرت یک انسان قرن بیست و یکمی ست.

امروزه در جوامع گوناگون بحث ثروتمندی و راه‌های مختلف کسب ثروت یکی از مطالب داغ روزنامه‌ها، مجلات، وب‌سایت‌ها و کتب مختلف است و البته، کشور عزیزمان ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ اما شاید کشش و جذابیتی که مبحث ثروت دارد باعث شود برخی افراد دانسته یا ندانسته از راه‌های اشتباه و گاها خطرناک برای رسیدن به پول استفاده کنند؛ بنابراین در این مقاله ۷ راهی را که رابرت کیوساکی در کتاب خود با عنوان « راهنمایی‌های پدر پولدار برای سرمایه‌گذاری » برای کسب ثروت بیان نموده را بررسی می‌کنیم تا بتوانید بهترین راه که همان مورد هفتم است را برای طی این مسیر و رسیدن به امنیت مالی انتخاب کنید:

پدر پولدار به من می‌گفت، راه‌های زیادی برای ثروتمند شدن وجود دارد و هر یک از آن‌ها بهایی دارد. برخی از این راه‌ها به شرح زیرند :

۱